Koket  • högkostnadsskydd tandvård tandställning
  • I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som innebär att patienten vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv allmän förmån man skyddad från alltför egna utgifter sjukvård.


    Pics:

    koketkoketkoketkoketkoketkoket


    Links: